Pomiń menu

Stwoarzyszenie Grupa Marki 2020

Od 2009 roku głównym polem działania jest realizacja wyczekiwanej inwestycji jaką jest budowa Obwodnicy Marek. Wokół tej inicjatywy, po przeprowadzonej pokojowe akcji "TAK dla Obwodnicy Marek" powstała grupa osób które starają się aktywizować mieszkańców Marek poprzez różne akcje społeczne i eventy, takie jak "Świetlik Twój przyjaciel" - odblaski dla wszystkich uczniów ze szkół podstawowych; "Św. Mikołaj mieszka w Markach" - świąteczne prezenty dla potrzebujących dzieci, realizowane przez mieszkańców Marek czy akcje promujące krwiodawstwo oraz walkę z białaczką. Członkowie stowarzyszenia zaangażowani są również w działalność samorządową – pięciu członków jest radnymi Miasta Marki.