Pomiń menu

Inicjatywa Mieszkańców Osiedla Paderewskiego w Katowicach

Jesteśmy grupą aktywnych mieszkańców, którzy chcą zmienić osiedle na lepsze. Chcemy zachęcić mieszkańców do działania na rzecz osiedla i wspólnego rozwiązywania problemów. Aktualnie zbieramy podpisy pod utworzeniem Rady Jednostki Pomocnieczej w naszej dzielnicy. Zgłaszamy wnioski dotyczące naszego osiedla w ramach Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Działamy na rzecz ochrony drzew i zieleni. Organizujemy happeningi i akcje edukacyjne związane z koniecznością sprzątania nieczystości przez właścicieli psów oraz pracujemy nad problemem niszczejącego budynku przy ul. Granicznej 32.