Pomiń menu

Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną

Stowarzyszenie zajmuje się działalnością społeczno - kulturalną na terenie miasta Tychy. Jest organizatorem wielu wydarzeń o charakterze integracyjnym i kulturalnym dla mieszkańców miasta (pikniki, festyny i itp.). Ponadto zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu problemów Tyszan w różnych dziedzinach życia społecznego. Stowarzyszenie zajmuje się również monitorowaniem poczynań władz lokalnych, i wydawaniem opinii na tematy związane z decyzjami zapadającymi w samorządzie, a mającymi wpływ na życie mieszkańców. W naszej pracy staramy się również realizować ideały społeczeństwa obywatelskiego, poprzez zachęcanie mieszkańców miasta do udziału w życiu samorządowym miasta. Zajmujemy się również pobudzaniem inicjatyw społecznych zmierzających do zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta. Prowadzimy działania propagujących tradycje miasta, dorobek i aktualne osiągnięcia w celu umacniania więzi i rozwoju patriotyzmu lokalnego oraz kształtowania samorządności lokalnej.