Pomiń menu

Stowarzyszenie KoLiber - Warszawa

KoLiber to ogólnopolskie stowarzyszenie osób, liczące ok. 600 członków w ponad 20 oddziałach, których łączy wyznawany system wartości, określany mianem konserwatywnego liberalizmu, czyli szacunku dla historii i tradycji przy jednoczesnych poglądach wolnorynkowych. Jednym z głównych kierunków działania KoLibra jest rozwijanie samorządności, gdyż jesteśmy przekonani, że zdecydowana większość kompetencji, które obecnie należą do scentralizowanego aparatu państwowego powinna zostać przekazana niższym organom samorządu terytorialnego. Władza jest dla ludzi a nie ludzie dla władzy.