Pomiń menu

Stowarzyszenie Wspierania Dzialalnosci Lokalnych NIVA

Celem Stowarzyszenia jest aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego. 2. Budowanie świadomości obywatelskiej. 3. Promowanie Gminy Poddębice i jej mieszkańców. 4. Wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego. 5. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych. 6. Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości. 7. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych. 8. Szerzenie oświaty zdrowotnej