Pomiń menu

Stowarzyszenie Reta

30 marca 2015 zapadnie decyzja o utworzeniu lokalnego stowarzyszenia, którego celem będzie lokalna integracja mieszkańców mikołowskiej dzielnicy Reta. Jeśli się uda - będzie stowarzyszenie, jeśli nie grupa nieformalna. Niezależnie poprzez FB Mikołów Obywatelski prowdzimy starania (rozmowy z radnymi, z burmistrzem) o wprowadzenie w mieście budżetu obywatelskiego.