Pomiń menu

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych OCWIP

Swoją aktywność OCWIP kieruje do organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw nieformalnych działających na rzecz zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych. Swoje cele OCWIP realizuje między innymi poprzez: • gromadzenie, aktualizację i upowszechnianie informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizacji pozarządowych; • prowadzenie usług doradczych z zakresu zarządzania organizacją, pisania projektów oraz rozwiązywania problemów występujących w codziennym funkcjonowaniu organizacji; • organizacje i prowadzenie szkoleń • współpracę z administracją publiczną poprzez inicjowanie procesów tworzenia lokalnego prawa regulującego zasady współpracy organów administracji z organizacjami pozarządowymi i inicjatywami obywatelskimi.