Pomiń menu

Ochotnicza Straż Pożarna w Pudłowie Nowym

Organizacja prowadzi działalność która ma na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. Jesteśmy w trakcie zakładania nowego Stowarzyszenia rozwoju lokalnych wsi "Pudło" i to właśnie dzięki niemu będziemy organizować działania. Prowadzenie akcji "masz głos" przez Stowarzyszenie OSP w Pudłowie Nowym jest tylko jednorazowe. Celem nowo powstałego Stowarzyszenie "Pudło" jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej oraz uświadamianie młodych ludzi o potrzebie i zaletach aktywności obywatelskiej. Chcemy wspierać i pomagać w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych oraz propagować aktywność zawodową, planowanie kariery wśród młodzieży. Pragniemy pobudzać do aktywnego działania społecznego i uświadamiać o zaletach takiego postępowania.