Pomiń menu

Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rodziny "Parasolka"

Organizacja w celach statutowych określa działania na rzecz wspierania rodziny, promocji państwa demokratycznego, kształtowanie postaw młodzieży, promoqwanie i współpraca z wolontariatem, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, aktrywizacja "słabszych" grup społecznych( kobiet, niepełnosprawnych), podnoszenia świadomości społecznej w kontekście państwa obywatelskiego i inne

Co nowego?