Pomiń menu

Partnerstwo Lokalne DZIAŁAJ (NA)GMINNIE Wleń!

Partnerstwo Lokalne DZIAŁAJ (NA)GMINNIE Wleń! to nieformalne, trójsektowe porozumienie na rzecz rozwoju kapitału społecznego Wlenia i gminy. Z jednej strony chcemy rozwijać organizację, swoje kompetencje, zasoby, z drugiej mieć realny wpływ na to, co dzieje się w naszej przestrzeni lokalnej. Działamy od roku. Mamy już kilka " małych i większych" sukcesów, m.in. projekt OD RUPIECIARNI DO BAWIALNI- spo.inicjatywa dot.rewitalizacji i zagospodarowania przestrzeni dla kreatywnego spędzania czasu. Obecnie realizujemy projekt KWIATKI BRATKI I STOKROTKI- roczna "adopcja"zieleni miejskiej- wspólne dbanie o przestrzeń miejską- sadzenie, plewienie, podlewanie itp.Sekretariat Partnerstwa znajduje się w Ośrodku Kultury we Wleniu.