Pomiń menu

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne

Organizacja pożytku publicznego. Zrzesza osoby oraz instytucje, w tym przede wszystkim lokalne i regionalne stowarzyszenia społeczno-kulturalne. Ośrodek współpracy ruchu regionalnych stowarzyszeń kultury, środowisk akademickich, twórców oraz instytucji kultury, regionalistów i samorządowców. Główny cel: promocja inicjatyw indywidualnych oraz zbiorowych na rzecz rozwoju Wielkopolski w nawiązaniu do dziedzictwa i kultury regionu. Główne projekty: "Dni Wielkopolski", "Wielkopolski Sejmik Kultury" (corocznie), Wielkopolska Konferencja Kulturalna (co trzy lata). Wydaje kwartalnik "Przegląd Wielkopolski", publikuje Magazyn Internetowy PW (http://www.wtk.poznan.pl) a także Serwis Informacyjny Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP (http://www.wtk.poznan.pl/rsr); również w Internecie udostępnia adresowo-informacyjną bazę danych regionalnych stowarzyszeń kultury.