Pomiń menu

Projekt:Polska- Koło w Poznaniu

Stowarzyszenie Projekt: Polska to organizacja pozarządowa gromadząca ludzi, którzy chcą uczestniczyć w życiu publicznym przyczyniając się do budowy Polski otwartej, gotowej do podjęcia wyzwania szybkiej modernizacji. Projekt: Polska to platforma, która daje młodym ludziom szanse profesjonalnego, nie partyjnego, przygotowania do uczestnictwa w życiu publicznym. To również platforma, która da możliwość, pokoleniu profesjonalistów, którzy weszli w życie zawodowe po 1989 roku, do wykorzystywania swoich doświadczeń w sprawach społecznych i przekazywania swojej wiedzy ludziom młodym. Największe projekty zrealizowane przez Stowarzyszenie to: - Projekt Euro - Przestrzeń Miasta - NapiszmydoEuropy.pl a także dziesiątki projektów lokalnych, debat, konkursów, konferencji i szkoleń. Więcej na: www.projektpolska.pl oraz na stronach regionalnych.