Pomiń menu

Stowarzyszenie Przyjaźni Ludziom

Cele Stowarzyszenia Przyjaźni Ludziom: - łączyć ludzi chętnych do wymiany doświadczeń i poglądów, współpracy, kontroli naszych reprezentantów lub do działalności publicznej (zależnie od chęci i talentów), - wprowadzić nowych wartościowych ludzi do życia publicznego, - łączyć niezależnych, sprawdzonych samorządowców w większą organizację (wymiana doświadczeń, promocja najlepszych na wyższe szczeble władzy) - organizacja musi wyszukiwać "talentów", by na różnych szczeblach władzy usprawniać państwo, świetnie gospodarować publicznymi pieniędzmi i ułatwiać życie mieszkańcom, - propagowanie wiedzy o działaniu państwa, kompetencjach osób publicznych, - motywowanie do działania w obszarze swoich zainteresowań i kompetencji, - pokazanie że jakość życia publicznego zależy od nas.

Udział w poprzednich edycjach