Pomiń menu

Fundacja Przyjazny Dom

Fundacja prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy /objętych jest opieką 25 osób/ i Zespół Mieszkań Chronionych / opieka całodobowa 25 osób/ .Zatrudnionych jest 30 osób /terapeuci ,opiekunowie ,psycholog ,pielęgniarka ,kucharki/. Naszymi podopiecznymi są osoby niepełnosprawne intelektualnie .W ramach terapii prowadzimy kilka pracowni między innymi:kulinarna ,plastyczna ,teatralna ,ceramiczna ,rękodzieła .