Pomiń menu

Pszczyńskie Forum Samorządów Uczniowskich

PFSU jest grupą nieformalną, powstałą z inicjatywy Mireli Swobody. Wcześniej działającą pod nazwą Pszczyńskie Forum Samorządów Gimnazjalnych. Forum skupia samorządy uczniowskie z 16 szkól Gminy Pszczyna i jest polem do nauki postaw samorządowych, aktywizowania dzieci i młodzieży oraz inicjowania wspólnych działań. Forum działa pod egidą burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola. Ostatnio współpracuje z akcją obywatelską : Nie Dokarmiaj Smoga. Docelowo PFSU ma się przekształcić w Dziecięcą/Młodzieżową Radę Miasta.