Pomiń menu

Rada Dzielnicy Nowa Wieś Królewska w Opolu

Dzielnicy Nowa Wieś Królewska jest jednostką pomocniczą Miasta Opola. Zadaniem Dzielnicy jest m.in.: działanie na rzecz rozwoju samorządności mieszkańców Dzielnicy, organizowanie i koordynowanie inicjatyw lokalnej społeczności.