Pomiń menu

Sołectwo Radomyśl 1 (Archiwum)

Nasze Sołectwo już brało udział w akcji ale pod "sterami" innego sołtysa. Jako nowy Sołtys wraz z Radą Sołecką staramy się integrować w miarę możliwości mieszkańców wsi. Zrealizowaliśmy już kilka projektów dofinansowanych m.in. "Społeczik", "Granty Sołeckie". Chciałabym, aby w nasze prace przy realizacji różnych działań angażowała się coraz większa liczba mieszkańców, ponieważ to co robimy nie jest dla wybranej grupy ale dla WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW.

Co nowego?