Pomiń menu

Sołectwo Santocko

Jestem sołtysem od 20 miesięcy w miejscowości, które zamieszkuje ponad 700 mieszkańców. Głowa jest pełna pomysłów, ale nie zawsze są środki do realizacji celów. Wraz z radą sołecką oraz innymi grupami społecznymi (OSP, seniorzy, świetlica wiejska, itp) staramy rozruszać wioskę.

Co nowego?