Pomiń menu

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym DAR

Stowarzyszenie powstało w celu stworzenia możliwości działalności społecznej i publicznej osób aktywnych oraz chcących działać nie tylko dla siebie. Stowarzyszenie podejmuje działania z własnej inicjatywy, a także włącza się do współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi. Celem nadrzędnym jest niesienie pomocy w każdej postaci.