Pomiń menu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje

Jesteśmy Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje, entuzjastami oraz ludźmi utożsamiającymi się z regionem naszego Sołectwa.Nawiązujemy owocne współprace działając zgodnie z celami działalności Stowarzyszenia, w tym na rzecz poprawy warunków życia i rozwoju ludności zamieszkującej w szczególności Sołectwo Dołuje oraz wspieranie i inicjowanie działań z zakresu dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, oświaty, kultury, sportu i turystyki.