Pomiń menu

Stowarzyszenie NIEZNANOWICE.pl

Stowarzyszenie NIEZNANOWICE.pl tworzą mieszkańcy wsi Nieznanowice, którzy zadeklarowali aktywne działanie na rzecz rozwoju sołectwa Nieznanowice oraz regionu. Do głównych celów Stowarzyszenie należą: rozwój Nieznaowic i Regionu, budowa świetlicy wiejskiej, promocja miejscowości oraz integracja mieszkańców sołectwa i regionu.

Co nowego?