Pomiń menu

Stowarzyszenie Odnowy Gminy Jemielnica

- wszechstronny rozwój Gminy Jemielnica, - wspieranie działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w Gminie Jemielnica, - promowanie regionalnych produktów żywnościowych, - wspieranie inicjatyw ekologicznych, - podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa dróg publicznych, - poprawę w dostępności mieszkańców gminy do usług lokalnych jednostek samorządowych, - ułatwienie dostępu do informacji publicznej. - promowanie sportu i rekreacji.