Pomiń menu

Stowarzyszenie Trawnickie

Podstawowymi celami Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa oraz wspieranie osób fizycznych dla osiągnięcia poprawy warunków życia lokalnej społeczności. Do szczegółowych zadań Stowarzyszenia należy: • działanie na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i postaw lokalnych; • wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: bezrobotni, niepełnosprawni, seniorzy, kobiety, młodzież i dzieci; • inicjowanie i wspieranie działań w zakresie edukacji, kultury i sportu; • wspieranie działań z zakresu ochrony środowiska, ekologii i promocji agroturystyki; • działalność charytatywna; • realizowanie projektów własnych.