Pomiń menu

Szkoła Podstawowa nr 50

Szkoła jest  placówką otwartą na wszelkie inicjatywy, dąży do stworzenie silnych więzi ze środowiskiem i rodzicami, których dzieci uczą się w ,,50-tce" i zgodnie z zasadą, że "nie sztuka przyjąć dzieci, ale trzeba im coś w zamian dać. Ważna jest nie tylko nauka ale to, że dziecko jest radosne i zadowolone".

Co nowego?