Pomiń menu

Wrocławskie Forum Miejskie

Wrocławskie Forum Miejskie zrzesza aktywistów miejskich związanych na co dzień z różnymi organizacjami pozarządowymi m.in.: Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, Stowarzyszeniem Ochrony Drzew „MiastoDrzew”, Fundacją EkoRozwoju, Wroclaw Cycle Chic, grupą Obywatele.net, Wędrującym Forum Kultury Dolny Śląsk, Fundacją Na Rzecz Studiów Europejskich, Wrocławską Inicjatywą Rowerową, Towarzystwem Benderowskim. W 2014 r. grupa zorganizowała 1. Wrocławskie Forum Miejskie- spotkanie, podczas którego aktywiści i osoby zainteresowane partycypacją w kształtowaniu polityki miasta wypracowali rekomendacje związane z demokracją, przestrzenią, transportem, kulturą i przyrodą.

Udział w poprzednich edycjach