Pomiń menu

Wspólnota Mieszkaniowa Białowieska 17 Warszawa

Jestem członkiem Zarządu Wspolnoty Mieszkaniowej mocno zaangażowanym w jej działanie i usprawnianie. Współpraujemy z organizacjami samorządowymi celem poprawy życia naszych mieszkańców. Staramy się aktywizować członków wspólnoty do wspólnych działań.