Pomiń menu

Stowarzyszenie Brzostek Top Team

Stowarzyszanie pochodzi z Gdańska w województwie pomorskim, połączyła ich pasja do sportu i miłość do ludzi. To eksperci sportów walki, doświadczeni szkoleniowcy, psycholodzy, którzy wspólnie z wolontariuszami realizują aktywności dla dzieci i młodzieży. Od wielu lat aktywizują dzieci i młodzież poprzez sport, poszanowanie historii i siłę tradycji. Na co dzień stowarzyszenie prowadzi działania promujące i przygotowujące młodych zawodników do startów w profesjonalnych zawodach sportowych rangi zarówno ogólnopolskiej jak i światowej, przeciwdziała wkluczeniom dzieci i młodzieży ze względu na pochodzenie społeczne, narodowościowe oraz niepełnosprawność intelektualną, prowadzi innowacyjny na miarę całej Europy projekt Akademii boksu dla dzieci ze spektrum Autyzmu i Aspergera „Niebieska Kuźnia talentów “. Współpracują z Uniwersytetem Gdańskim, SWPS, AWF. Angażują osoby od najmłodszych lat po seniorów, zagrożone wykluczeniem społecznym, uchodźcze z Ukrainy i Białorusi. Pracują z każdą grupą społeczną. W tegorocznej akcji chcą w przestrzeni stoczni budować społeczność lokalną, w otoczeniu której zbudują partnerstwa społeczne, działania charytatywne, będą wspierać inicjatywy społeczności lokalnych oraz ogólnokrajowych mające na celu promowanie trwałych wartości jednoczących społeczność oraz budowę świadomości wspólnotowej w dziedzinie dziedzictwa narodowego i kultury, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz edukacji, a także wspieranie działań proekologicznych oraz związanych ze sportem amatorskim, przy uwzględnieniu rywalizacji jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży.