Pomiń menu

Inicjatywa lokalna – jak ją wprowadzić i jak z niej korzystać?

Prowadzenie: Szymon Osowski

  • jakie są podstawy prawne inicjatywy lokalnej?
  • jak wprowadzić inicjatywę lokalną w swojej gminie?
  • jak powinna wyglądać procedura zgłaszania i realizacji inicjatyw lokalnych i jakie są dobre praktyki i standardy w tym zakresie?
  • jakie wymogi formalne muszą spełniać wnioski o realizację inicjatywy lokalnej?

Zobacz prezentację z webinarium

Webinarium odbyło się 23 stycznia 2019.