Pomiń menu

Jak lepiej raportować o stanie gminy?

Prowadzenie: Dawid Sześciło

Zagadnienia

  • skąd wziął się obowiązek raportowania i czemu ma służyć;
  • co wiemy o ubiegłorocznych raportach na podstawie analizy;
  • jakie treści muszą znaleźć się w raporcie, a z jakich można zrezygnować;
  • zwięzłość i czytelność– dobre praktyki raportowania;
  • kiedy i jak w realiach COVID-19 włączyć mieszkańców do debaty o raporcie;

Zobacz prezentację z webinarium

Webinarium odbyło się 14 maja 2020 r.