Pomiń menu

Jak pozyskać miejsce spotkań dla mieszkańców

Prowadzący: Dariusz Kraszewski

Zagadnienia:

  • jak sprawdzić, jakimi lokalami dysponuje samorząd i jakie są zasady ich udostępniania,
  • jakie kroki trzeba podjąć, aby zapewnić sobie przestrzeń wspólną,
  • jakie normy prawne regulują ten obszar działania samorządu i jakie są procedury dostępu do lokali będących jego własnością,
  • jakie są praktyki i jak mogłyby wyglądać, gdyby współpraca między władzami a mieszkańcami przebiegała sprawnie.

Zobacz prezentację – plik PDF [448 KB]

Webinarium zostało nagrane 23 lutego 2023 roku.