Pomiń menu

Jak teraz pomóc seniorom?

Prowadzenie: Małgorzata Stanowska

  • jak wygląda rzeczywistość seniorów? Jaka jest ich specyfika emocjonalna, zwłaszcza w sytuacji osamotnienia i izolacji?
  • oczekiwania ludzi starszych;
  • jak rozmawiać z seniorami? Jak nawiązać pierwszy dialog?
  • jak wyjść z komunikatami o pomocy poza Internet, by dotrzeć do seniorów; rola rad seniorów, Miejskich Ośrodków Pomocy;
  • zasady działania na rzecz seniorów;

Zobacz prezentację z webinarium

Webinarium odbyło się 26 marca 2020 r. Organizatorem była platforma Zwolnieni z Teorii we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i akcją Masz Głos.