Pomiń menu

Poznać potrzeby! O diagnozie lokalnej

Prowadzenie: Grzegorz Wójkowski

  • co to jest diagnoza lokalna i dlaczego warto ją robić?
  • planowanie diagnozy: mapa zagadnień, źródła wiedzy;
  • metody pozyskiwania danych: dane zastane, dane ilościowe, dane jakościowe;
  • jak budować kwestionariusz? Jak uniknąć błędów przy konstruowaniu ankietowych pytań?
  • jak realizować metody ilościowe, jak metody jakościowe (przykłady sposobów badania);
  • raportowanie diagnozy.

Zobacz prezentację z webinarium

Webinarium odbyło się 28 listopada 2019 r.