Pomiń menu

Zadbaj o pierwszą pomoc podczas eventów

Prowadzenie: Anna Maria Szymkowiak z Fundacji Akceptacja, uczestniczka akcji Masz Głos

  • co najczęściej zagraża życiu i zdrowiu uczestników wydarzeń;
  • jakie są formalno-prawne zasady organizacji punktu pomocy medycznej;
  • podstawy prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED);
  • jak zapewnić wsparcie ratownicze wydarzenia bez dodatkowych kosztów.

Prezentacja o pierwszej pomocy podczas eventów – plik PDF [2,47 MB]

Webinarium odbyło się 11 grudnia 2020 r.