Pomiń menu

Klub Samorządowy

Klub Samorządowy przeznaczony jest dla przedstawicieli władz samorządowych, a także wszystkich osób zainteresowanych funkcjonowaniem samorządu.

Do udziału w wydarzeniu szczególnie zapraszamy przedstawicieli miejscowości, gdzie realizowane są działania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór.

W czasie spotkania podejmowane będą aktualne tematy, istotne z punktu widzenia funkcjonowania wspólnoty samorządowej.

Do tej pory odbyły się dwie edycje Klubu Samorządowego, w którym uczestniczyło ponad 100 osób.  Wśród ekspertów przemawiających w czasie Klubu, byli m.in. ojcowie ustawy o samorządzie terytorialnym – prof. Jerzy Regulski i prof. Michał Kulesza, senatorowie RP – Stanisław Iwan i Ireneusz Niewiarowski oraz eksperci z dziedziny samorządności terytorialnej, działacze organizacji pozarządowych i inne osoby zainteresowane kwestią samorządności.

Tegoroczna edycja Klubu Samorządowego odbędzie się w listopadzie 2013 roku.

Szczegółowych informacji udziela:

Iwona Ciećwierz
[email protected]
tel. 022 556 82 61

Za organizację wydarzenia odpowiada Stowarzyszenie Szkoła Liderów, dzięki dotacji Fundacji im. Stefana Batorego.