Pomiń menu

Szkoła Moderatorów 2013

Szkoła Moderatorów to kompleksowy 18 godzinny trening, którego program opiera się zarówno na ćwiczeniach grupowych, jak i na pracy indywidualnej z uczestnikiem kursu.

Głównym celem jest przygotowanie osób chcących dbać o jakość lokalnych debat do prowadzenia spotkań z mieszkańcami w ich gminach, tak, by były one przydatnym narzędziem w komunikacji mieszkańców i władz lokalnych.

Założenia merytoryczne oraz trening Szkoły Moderatorów został przygotowany przez doświadczone trenerki i mediatorki ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów: Katarzynę Czaykę – Chełmińską i Agnieszkę Szelągowską.

Do tej pory, odbyły się 3 edycje kursu, w którym uczestniczyło ponad 55 osób z całej Polski, w tym 45 przedstawicieli uczestników akcji Masz Głos, Masz Wybór.

Nasi Absolwenci w ramach sieci moderatorskiej prowadzą debaty i spotkania o różnorodnej tematyce. Współpracują z lokalnymi samorządami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi. Prowadzą konsultacje społeczne oraz spotkania.

  • Co oferujemy w ramach Szkoły Moderatorów?

W czasie tegorocznej, trzydniowej Szkoły Moderatorów przygotujemy uczestników akcji Masz Głos, Masz Wybór do prowadzenia spotkań, debat, dyskusji, tak by dawały możliwość wypowiedzenia wszystkich punktów widzenia i prowadziły do wspólnych rozwiązań. Chcemy, aby Absolwenci projektu, prowadząc spotkania w swoich społecznościach zaczęli zmieniać powszechne podejście do lokalnej debaty.

W czasie warsztatów, uczestnicy projektu zdobędą umiejętności niezbędne do moderowania spotkań. Poznają: techniki kontroli emocji własnych i grupy; sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach; sztukę zadawania pytań; zasady współpracy z publicznością i mówcami. Przećwiczą prowadzenie spotkania minuta po minucie.

Do udziału w Szkole Moderatorów zapraszamy przedstawicieli wszystkich uczestników akcji Masz Głos, Masz Wybór, którzy realizują jedno z sześciu zaproponowanych przez organizatorów zadań.

Aktualnie prowadzimy nabór do V Szkoły Moderatorów.

Szkolenie odbędzie się w dniach 12-13 grudnia 2013 w Warszawie.

Nabór trwa do 27 listopada – należy wysłać FORMULARZ zgłoszeniowy na adres [email protected] (w tytule maila prosimy o podanie nazwy zadania).

  • Uwaga!

Uczestnicy pokrywają koszt udziału w szkoleniu w wysokości 800 zł, natomiast każdy Koordynator może wyznaczyć jednego uczestnika zadania, którego koszt związany z udziałem w projekcie zostanie dofinansowywany przez  Fundację im. Stefana Batorego i wyniesie 250 zł.

  • Co dalej?

Po ukończeniu Szkoły Moderatorów dołączycie do elitarnego grona 45 moderatorów akcji Masz Głos, Masz Wybór w całej Polsce. Dzięki Szkole Moderatorów Wasza wspólnota lokalna dysponować będzie osobą potrafiącą w sposób profesjonalny moderować spotkania i debaty.

Z waszych umiejętności będą korzystać w przyszłości także inne gminy, nie koniecznie biorące udział w akcji Masz Głos, Masz Wybór.

Najaktywniejszym uczestnikom Szkoły Moderatorów dajemy możliwość wnioskowania o granty w wysokości 500 zł – umożliwiające organizacje spotkań.

Za opiekę merytoryczno – trenerską oraz organizację spotkania, od początku trwania projektu,  odpowiada Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

Szczegółowych informacji udziela:
Anna Łukawska ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów
[email protected]
tel. 022 556 82 56
www.szkola-liderow.pl

Projekt powstał dzięki dofinansowaniu w ramach grantu instytucjonalnego otrzymanego od Fundacji im. Stefana Batorego.