Pomiń menu

Masz Głos Masz Wybór- Fundacja Pozytywnych Zmian, sprawozdanie końcowe.

Sprawozdanie z działań w ramach zadania  Miej wpływ na planowanie wydatkowania środków w swojej gminie - współdecyduj o funduszu korkowym, Bielsko- Biała,

_Formularz