Pomiń menu

Forum Rdzawka -sprawozdaje 2013

Zobacz sprawozdanie za 2013, czekaliśmy z wysyłką,do spłynięcia wszystkich danych.

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

z realizacji zadania „Zróbmy To Razem!”

W ramach akcji Masz Głos Masz Wybór 2013                         

 1.    Nazwa organizacji:

 Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka
  1. 2.    Dane teleadresowe organizacji:
Rdzawka 1,34-700 Rabka-Zdrój
  1. 3.    Koordynator zadania:
Imię i nazwisko: Mateusz Wójtowicz
Numer telefonu: 788 748 802
Adres email:  [email protected]
  1. 4.      Zespół realizujący zadanie
Trzy osoby. Każdy  miał swój obszar działań.
  1. 5.      Gmina, miejscowość, powiat oraz województwo

 

Małopolska- Nowotarski- Rabka Zdrój

Nazwa własna zadania

Masz Głos Masz Wybór 2013 Rabka-Zdrój

Wybór  i uzasadnienie problemu.

Początek 2013Dostępni samorządowcy- Chcemy pracować nadal nad zwiększeniem informacji o samorządowcach.

Inicjatywa lokalna- Propozycję inicjatywy lokalnej zgłosimy w październiku 2013- podczas konsultacji programu współpracy na 2014 rok.

Zróbmy to razem!- Współpraca przy badaniu organizacji. Wniosek o zmianę sposobu oceniania z punktowego na inny przy programie współpracy 2014

Grudzień 2013

Dostępni samorządowcy- Chcemy pracować nadal nad zwiększeniem informacji o samorządowcach od 2008 roku.

Inicjatywa lokalna- Propozycję inicjatywy lokalnej zgłosimy w styczniu 2014.

Zróbmy to razem!- Współpraca przy badaniu organizacji. Wniosek o zmianę sposobu oceniania z punktowego na inny przy programie współpracy 2015

 

Współpraca z władzami samorządowymi

Kontakt z Urzędem Miejskim w Rabce-Zdroju.

Diagnoza problemu

Diagnoza została wykonana poprzez analizy stron www, komentarzy.Badanie zdalne ( BIP Rabka,www.rabka.pl , gorce24.pl, niezależna Rabka)

Narzędzia.

Współpraca z mieszkańcami.

Jak oceniają oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? Proszę o podkreślenie poniższych stwierdzeń. 4- dostrzegam zainteresowanie

Promocja działań.

Dyskusja na Niezależnej Rabcehttp://www.niezaleznarabka.com/forum/viewtopic.php?p=42481#42481

Strona www  www.fordza.cba.pl

Blog www.matwojt.blog.pl

FB Forum Rdzawka

  1. 6.      Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w trakcie realizacji zadania.
Zainteresowanie mieszkańców, chęć do działania.Działanie Dostępni Samorządowcy zrealizowano. Inicjatywa Lokalna – będzie realizowana dalej w styczniu 2014. Zróbmy to razem dalej w styczniu 2014.

Co waszym zdaniem było  najtrudniejsze w realizacji zdania? Dlaczego?

Kryzys gospodarczy i brak pracy ogranicza skuteczność działań  z i dla mieszkańców.

 Dodatkowe informacje:

Święto Samorządu odbyło się 13 czerwca 2013r.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdrój przekazaliśmy ok. 90 egzemplarzy długopisów Masz Głos w ramach Święta Samorządu  oraz ok. 90 egzemplarzy Narzędziownia Obywatelskiego i ok. 90 egzemplarzy Karta Praw Mieszkańca w ramach Święta Samorządu.

Podsumowano co do tej pory zrobiono:

1. Dostępni samorządowcy

Plan: Chcemy pracować nadal nad zwiększeniem informacji o samorządowcach.

Wykonanie: blog o sprawach lokalnych i Rdzawki ( www.matwojt.blog.pl ) ,analiza i opinie na tematy samorządowe w gminie Rabka-Zdrój.

Promowanie: Masz Głos Masz Wybór 2013 , Samorząd Rabka Zdrój , Fundusz Sołecki Rabka , Fundusz Korkowy Rabka,  Moja Polis Rabka,  Nasza Kasa Rabka,  BIP Rabka-Zdrój

2. Inicjatywa lokalna

Propozycję inicjatywy lokalnej zgłosiliśmy w październiku 2013- podczas konsultacji programu współpracy na 2014 rok. Zapis nie przeszedł.Złożymy wniosek o inicjatywę lokalną w styczniu 2014. Oprócz Rabki ,wniosek złożymy do Powiatu Nowotarskiego, który w programie współpracy ma inicjatywę lokalną , ale nie ma uchwały.

3. Zróbmy to razem!

Plan: Współpraca przy badaniu organizacji.

Wniosek o zmianę sposobu oceniania z punktowego na inny przy programie współpracy 2015 .Wykonanie: niedługo ukaże się raport z badania. Co do zmiany oceny analizujemy sytuację.

Forum Rdzawka -sprawozdaje 2013

 

Mateusz Wójtowicz