Pomiń menu

Sprawozdanie z realizacji zadania Dostępni Samorządowcy we Wrześni

Najwartościowszym rezultatem naszych działań było zawiązanie się pierwszego we Wrześni ruchu miejskiego "Idealna Września", który będzie kontynuował w kolejnych miesiącach rozpoczęty proces zmian. A w pliku sprawozdanie.

Formularz sprawozdania końcowego MGMW 2013_Dostępni Samorządowcy