Pomiń menu

Sztumskie Forum Samorządowe

Podsumowaliśmy akcję Masz Głos, Masz Wybór w Sztumie. Uczestnicy spotkania wysłuchali ciekawych prezentacji oraz wzięli udział w debacie samorządowej.

Sztumskie Forum Samorządowe było okazją do podsumowania naszej działalności w akcji Masz Głos, Masz Wybór w roku 2013 oraz przedstawienia szczegółowych informacji z realizacji zadania Dostępni samorządowcy. Warto podkreślić, że to spotkanie nie kończy działań na rzecz upowszechniania tematyki samorządowej w Sztumie. Forum odbyło się 9 XII 2013 r. w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Sztumie. Podczas niego można było wysłuchać informacji Starosty Sztumskiego p. Wojciecha Cymerysa n.t. działalności samorządu powiatowego w obecnej kadencji, a także planów na dalszą działalność powiatu. Następnie p. Jolanta Szewczun – Przewodniczącą Rady Powiatu przedstawiła ciekawą prezentację, w której omówiła wpływ funduszy europejskich na rozwój naszego regionu. W kolejnym punkcie spotkania Krystian Zdziennicki podsumował akcję oraz realizację zadania z okresu od maja do grudnia 2013 r.

Później odbyła się debata samorządowa z udziałem: p. Wojciecha Cymerysa – Starosty Powiatu, p. Jolanty Szewczun – Przewodniczącej Rady Powiatu, a także najmłodszego radnego miejskiego Adama Kaszubskiego.W debacie poruszyliśmy kwestię m.in. dostępności samorządowców, budżetu obywatelskiego oraz inicjatywy uchwałodawczej. Zdania samorządowców były w niektórych kwestiach odmienne co z pewnością uczyniło debatę bardziej ciekawą.

Na koniec spotkania zostały także wręczone nagrody dla laureatów i uczestników Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
Zachęcamy do obejrzenia prezentacji:
Prezentacja_spotkanie w Sztumie
Masz Głos, Masz Wybór

P1130947