Pomiń menu

ZBIERAMY INFORMACJE W GMINIE NASIELSK – ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW, RADNYCH I BURMISTRZA

Przystępując do sporządzenia diagnozy społecznej w Gminie Nasielsk koordynatorka przeprowadziła w dniu 14 lipca rozmowy wstępne oparte na ‘Katalogu pytań dla samorządowców” z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Nasielsku panią Katarzyną Świderska oraz Burmistrzem Nasielska Bogdanem Ruszkowskim

Pani przewodnicząca była akurat na swoim dyżurze, który pełni w każdy poniedziałek w godz. 15.00 – 16.00 a burmistrz przyjmował interesantów w związku z wydłużeniem pracy urzędu w poniedziałki do godz. 18.00. Obydwoje otrzymali pisemną wersję przykładowego katalogu pytań, ze wskazaniem iż priorytetowymi obszarami do opracowania ankiety przez Stowarzyszenie Europa i My będą 3 obszary, w tym 2 dotyczące wcześniejszych działań „maszgłosowych” realizowanych na terenie Gminy Nasielsk, tj. strona internetowa i inicjatywa lokalna.
Koordynatorka zdała również krótką relację z wizyty Nasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego w Sejmiku Województwa Mazowieckiego, która odbyła się w dniu 7 lipca i wspomniała, że tę inicjatywę edukacyjną Stowarzyszenie Europa i My zamierza zgłosić do nagrody Super Samorząd 2014.
W okresie dwóch tygodni skupiliśmy się na opracowaniu treści ankiet skierowanych do mieszkańców, radnych i burmistrza. Do ich rozpropagowania wykorzystamy czasopismo lokalne „Życie Nasielska” (dwutygodnik o nakładzie 2000 egz.), stronę internetową Serwisu Informacyjnego Urzędu Miejskiego w Nasielsku www.nasielsk.pl oraz portal Facebook

ANKIETA_MIESZKAŃCY_NASIELSK MGMW 2014

ANKIETA_RADNI_NASIELSK MGMW 2014

ANKIETA_BURMISTRZ NASIELSKA_BOGDAN RUSZKOWSKI_MGMW-2014