Pomiń menu

Noworoczne życzenia na sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

W dniu 29 grudnia 2015r. w godzinach od 10.00 do 13.45 odbyła się w sali kina kiwa Niwa w Nasielsku XVIII Sesja Rady Miejskiej. Uczestniczyło w niej ok 100 osób, w tym sołtysi sołectw należących do Gminy Nasielsk. Przed jej zakończeniem nasielska koordynatorka działań "maszgłosowych" wystąpiła z krótkim przemówieniem nawiązującym do złożonej przez Stowarzyszenie Europa i My petycji dotyczącą poprawy komunikacji między radnymi, urzędem a mieszkańcami w Gminie Nasielsk oraz złożyła na ręce burmistrza i przewodniczącego rady życzenia noworoczne.

NOWOROCZNE_ŻYCZENIA_2016_SESJA