Pomiń menu

Inicjatywa lokalna w Goleniowie – jak to wygląda?

Zachęcam do zapoznania się z podsumowaniem cząstkowym działań w Goleniowie w ramach akcji Masz Głos 2016 r. Działania dotyczą inicjatywy lokalnej. Czy w Goleniowie jest to faktycznie narzędzie, które pozwala zaangażować lokalną społeczność?

Zamieszczam PPPodsumowanie cząstkowe Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska działań w ramach akcji Masz Głos 2016 r.

Na co dzień działam i pracuję w stowarzyszeniu Sieć Obywatelska Watchdog Polska. W wolnym czasie staram się zaangażować w sprawy mojej gminy – Goleniowa.

W ramach akcji przeanalizuję praktykę funkcjonowania inicjatywy lokalnej w Goleniowie. W 2014 r. Rada Miejska Goleniowa przyjęła uchwałę, umożliwiającą realizację przedsięwzięć w ramach inicjatywy lokalnej. Dostrzegłem jednak, że przyjęte regulacje nie angażują społeczności lokalnej, co jest istotą inicjatywy lokalnej.

Analizuję lokalne regulacje prawne, dotyczące inicjatywy lokalnej, oraz badam praktykę jej funkcjonowania. Wiosną 2017 r. planuję zorganizować debatę z przedstawicielami władzy lokalnej (Burmistrza Gminy Goleniów i Rady Miejskiej w Goleniowie) oraz ekspertem „Masz Głosu”, aby porozmawiać o tym problemie. Następnie przygotuję raport, który przekażę wszystkim radnym i Burmistrzowi Gminy Goleniów. Oprócz tego, że będzie to analiza problemu, to może być przyczynkiem do działań na rzecz zmian.

Serdecznie zachęcam do zapoznania się ze sprawozdaniem i zapraszam do Goleniowa!

Bartosz Wilk