Pomiń menu

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Nasze stowarzyszenie zajmuje się ochroną wolności i praw człowieka, zwłaszcza - prawa do informacji publicznej. Działamy na rzecz rozliczalności i transparentności władz publicznych. Jednakże, w swojej gminie (Goleniowie) chciałbym się w ramach akcji zająć przede wszystkim inicjatywą lokalną. Chciałbym, aby ta instytucja realizowała swój cel i istotę, co uniemożliwia obecnie obowiązująca uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu oceny wniosków o realizację zadania publicznego. Chciałbym zainicjować społeczną debatę o inicjatywie lokalnej jako środku do aktywności mieszkanek i mieszkańców.