Pomiń menu

Lubartów podsumowuje dotychczasowe działania w ramach akcji Masz Głos 2016

Zapraszamy do zapoznania się z naszym sprawozdaniem.

CZĘŚĆ I – INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI

1.Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej

Grupa nieformalna Miasto Obywatelskie Lubartów

2. Data przesłania podsumowania cząstkowego

29.12.2016

3. Gmina, miejscowość, województwo objęta działaniami akcji Masz Głos

Gmina Lubartów, Lubartów, województwo lubelskie

4. Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób?

Elżbieta Wąs, Anna Gryta

CZĘŚĆ II – CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1.Prosimy krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do akcji Masz Głos?

W ubiegłorocznej edycji akcji Masz Głos uczestniczyłyśmy w zadaniach: budżet obywatelski i dostępni radni.

Uznałyśmy, że zadanie nasze w zakresie popularyzowania wiedzy o samorządzie lokalnym nie zostało zakończone. Program Szaradzista 50+ jest jednym z naszych pomysłów.

2. Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty).

Program Szaradzista 50+ Dzięki mini grantowi możemy przyznawać nagrody za rozwiązanie naszych krzyżówek, z których pojawiły się już dwie. Zachęcamy w ten sposób wszystkich mieszkańców Lubartowa do sprawdzania wiedzy na temat samorządu. Nagroda w wysokości 50 zł przeznaczona jest dla pierwszej osoby, która w komentarzu poda poprawne odpowiedzi. W przypadku pierwszej krzyżówki nie udało się wyłonić zwycięzcy. Dlatego druga krzyżówka była premiowana nagrodą w wysokości 100 zł i w tym wypadku mamy komu ją przekazać.

szaradzista_lubartów

dscn0242

Ładna pamiątka, prawda? 🙂

dyplom

 

Opracowałyśmy ponadto ranking aktywności Radnych na półmetku kadencji. Co i jak punktowaliśmy?

Głosy zabrane w trakcie debat

Interpelacje

Dostępność

Obecność na głosowaniach

Przynależność do komisji

Odpowiedź na złożone przez nas zapytanie

ranking

Ranking Radnych

lubartow24_ranking

Lubartów24.pl

dw_ranking

Dziennik Wschodni

3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, prosimy je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?

Liczyłyśmy na to, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, która nakazuje kontakt z mieszkańcami, odpowiedzi na nasze zapytania do radnych będzie więcej.

Spodziewałyśmy się, że Radni wykorzystają możliwość promocji siebie i swoich działań, poprzez nasze publikacje. Tym bardziej, że wpis zapraszający do wypełnienia ankiety cieszył się dużym zainteresowaniem.

rm_lubartów

Miasto Obywatelskie Lubartów

4. Prosimy krótko opisać Wasze relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji wpłynął w jakiś sposób na te relacje?

Sądzimy, że tak. Przynajmniej nieoficjalnie. Bo oficjalnie się o nas nie mówi i nie pisze, jako o uczestnikach akcji Masz Głos. Rozmawiamy jednak z radnymi także przez pryzmat naszego uczestnictwa.

5. Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w działania związane z akcją?

Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć – X , 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Ilość odpowiedzi nakazywałaby zaznaczyć „2”, czyli niskie zainteresowanie. Jednak bierzemy tutaj pod uwagę także i deklaracje słowne.

6. Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania? Jeżeli tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, eksperci) i na czym ta współpraca polegała?

Traktujemy Radę Miasta, jako całość, dlatego o współpracy mówimy w takim zakresie, w jakim odpowiadają na nasze zapytania. Chcemy zachować obiektywizm, dlatego na tym etapie nie wyróżniamy konkretnych osób. Ale trzeba powiedzieć, że z niektórymi rozmawia nam się lepiej, z niektórymi gorzej, a z niektórymi – wcale.

7. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?

Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie – X, 5-bardzo duże zaangażowanie)

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Dostrzegamy zainteresowanie publikowanymi przez nas materiałami. Zarówno, jeśli chodzi o krzyżówki, jak i zamieszczony przez nas ranking radnych.

krzyz1

Miasto Obywatelskie Lubartów

ran1

Miasto Obywatelskie Lubartów

8. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos?

Mamy nadzieję, że te jeszcze są przed nami 🙂

9. Prosimy krótko opisać, jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach akcji?

Na naszej stronie pojawią się kolejne krzyżówki Programu szaradzista 50+. Będziemy dalej publikować informacje dotyczące pracy Radnych i Burmistrza. I reagować na nowe wyzwania. Dlatego w tej chwili trudno przewidzieć, jakie wyzwania przed nami staną.