Pomiń menu

Ekolodzy osiedlowi – grupa nieformalna

Problem I - to: doprowadzić do poprawy organizacji segregacji odpadów komunalnych na Osiedlu, poprzez montaż typowej zamykanej osłony śmietnikowej, wyposażonej w specjalne pojemniki.

Potrzeba rozwiązania problemu wynika z tego, że nieograniczony dostęp do pojemników mają również osoby spoza Osiedla, co stwarza niepożądane sytuacje, polegające na tym, że mieszkańcy przykładnie wykonują segregację odpadów, zgodnie z zaleceniami Samorządu, a niezdyscyplinowane osoby z zewnątrz nie tylko, że nie segregują odpadów, ale wrzucają je nieodpowiedzialnie do odpadów już posegregowanych, niwecząc pracę mieszkańców, rzetelnie wykonujących swoje obowiązki obywatelskie.

Działanie takie demoralizuje solidnie segregujących odpady, no bo powstaje pytanie, po co segregować, skoro i tak w wyniku złych praktyk  odpady pozostają nadal niesegregowane ?, a co z ochroną środowiska ?

Problem II – to: poprawić estetykę miejsca zamieszkania i zwiększenie ilości zieleni na Osiedlu,  poprzez ustawienie na skraju chodnika dla pieszych, donic betonowych, mrozoodpornych z nasadzoną różnokolorową roślinnością. Skutek – ożywienie szarej przestrzeni architektonicznej i zwiększenie ilości zieleni na Osiedlu, której zawsze jest za mało. tu możesz pobrać

Podsumowanie cząstkowe masz głos 2016