Pomiń menu

Sesja budżetowa i noworoczne życzenia na 2017 rok w Nasielsku

Dnia 29 stycznia 2016 roku w godz. od 11.00 do 14.30 odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XXX sesja Rady Miejskiej (budżetowa).

Link do szczegółowego programu sesji:  http://www.nasielsk.pl/1905-xxx-sesja-rady-miejskiej-w-nasielsku

Uchwała budżetowa została zamieszczona w BIPie: link  do uchwały: http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.budz2017_235-16.pdf

Na sali obecni byli wszyscy radni (15 osób), burmistrz Bogdan Ruszkowski, wiceburmistrz Katarzyna Świderska, skarbnik Rafał Adamski, zaproszeni kierownicy wydziałów, sołtysi z 65 sołectwa, komendant komisariatu policji w Nasielsku Dariusz Leszczyński, kilku mieszkańców oraz koordynatorka „maszgłosowa”.

Aktywnie kończąc rok 2016 koordynatorka wystąpiła z krótkim przemówieniem a  na ręce burmistrza i przewodniczącego rady złożyła kartkę z noworocznymi życzeniami ( w załączeniu)

zyczenia-noworoczne-2017_masz-glos_nasielsknoworoczne_zyczenia-masz-glos_2017