Pomiń menu

Inicjatywa lokalna w Goleniowie. Czy dobrze jest tak, jak jest? [DEBATA]

W potocznym tego słowa znaczeniu to aktywność w naszym najbliższym otoczeniu. Jednakże jest to zarazem nazwa instrumentu prawnego, który ma służyć wspieraniu aktywności społecznej przez lokalne władze.

W ramach akcji Masz Głos przypatrywałem się inicjatywie lokalnej w mojej gminie – Goleniowej. Przeanalizowałem lokalne prawo i znalazłem w nim niedoskonałości. Podobne działania podjąłem względem 2,5-letniej praktyki stosowania inicjatywy lokalnej w Goleniowie.

Efektem tych działań jest raportInicjatywa lokalna w Goleniowie. Czy dobrze jest tak, jak jest?

W jego początkowej części przedstawiłem informację o ramach prawnych inicjatywy lokalnej, jej idei i okolicznościach wprowadzenia do naszego prawa. Następnie przedstawiłem regulacje w goleniowskim prawie oraz praktykę ich stosowania. Oprócz uwag i zastrzeżeń przedstawiłem też rekomendacje zmian.

O raporcie, w tym zwłaszcza zawartych w nim uwagach i rekomendacjach porozmawiam z mieszkańcami i mieszkankami Goleniowa oraz przedstawicielami lokalnej władzy. Po debacie i przygotowaniu ostatecznej wersji raportu (uwzględniającej wnioski z debaty), podejmę działania na rzecz zmiany prawa i praktyki.

 

28 kwietnia 2017 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie o godz. 16 odbędzie się debata pt. „Inicjatywa lokalna w Goleniowie. Czy dobrze jest tak, jak jest?”.

W debacie, w charakterze prelegentów, wezmą udział:

  • Tomasz Banach (zastępca Burmistrza Gminy Goleniów – jako przewodniczący Zespołu oceniającego wnioski o realizację inicjatywy lokalnej i zarazem przedstawiciel organu wybierającego przedsięwzięcia do realizacji),
  • Czesław Majdak (przewodniczący Rady Miejskiej Goleniowa poprzedniej kadencji – jako osoba, pod której okiem przyjęto obowiązujące w Goleniowie prawo),
  • Łukasz Mituła (przewodniczący Rady Miejskiej Goleniowa – jako przedstawiciel obecnego organu stanowiącego gminy, mogącego zmienić lokalne prawo),
  • Agata Szewczyk (ekspertka Fundacji ROEFS Rozwój Obywatele Edukacja Finanse Społeczeństwo, zajmująca się inicjatywą lokalną w regionie koszalińskim z głosem doradczym),
  • Bartosz Wilk (mieszkaniec Goleniowa, uczestnik akcji „Masz Głos”).

Debata jest otwarta dla mieszkańców i mieszkanek. Pisemne zaproszenia otrzymali goleniowscy radni i goleniowskie radne, jak i przedstawiciele i przedstawicielki jednostek pomocniczych Gminy Goleniów.

Do debaty zostaną także zaproszone osoby, które realizowały w Goleniowie przedsięwzięcia w ramach inicjatywy lokalnej oraz ci, którzy nie otrzymali wsparcia ze strony władz gminy. Ponadto zostaną zaproszeni także inni aktywni mieszkańcy i mieszkanki Goleniowa, choćby z inicjatywą lokalną nie mieli jeszcze do czynienia.

Więcej informacji na Facebooku (wydarzenie debaty).

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych!

Bartosz Wilk