Pomiń menu

Rzecznictwo

Program Masz Głos, Masz Wybór Fundacji im. Stefana Batorego prowadzi działania na rzecz wprowadzenia do prawa oraz obyczaju politycznego zmian ułatwiających obywatelom świadomy udział w wyborach.

Raport Obywatele i wybory

Raport autorstwa Dawida Sześciły, Mikołaja Cześnika oraz Radosława Markowskiego prezentuje rozwiązania służące zwiększeniu udziału obywateli w wyborach i polepszeniu dostępu do informacji o kandydujących i ich programach m.in. poprzez usprawnienie systemu informacji i edukacji wyborczej, poprawę oferty politycznej oraz łatwiejsze korzystanie z prawa do kandydowania. Raport zawiera omówienie ordynacji wyborczych pod kątem ich wpływu na frekwencję wyborczą oraz prezentuje doświadczenia innych krajów oraz opinie ekspertów z różnych dziedzin (socjologów, politologów, prawników, polityków i przedstawicieli organizacji pozarządowych).

Propozycje  zmian zostały opracowywane podczas cyklu seminariów organizowanych przez Fundację w roku 2012 i zebrane w raporcie Obywatele i wybory.

Raport w wersji PDF: Raport Obywatele i wybory, Dawid Sześciło, Mikołaj Cześnik, Radosław Markowski, Warszawa, czerwiec 2013

Wyciąg z raportu w wersji PDF: Wyciąg z raportu w wersji PDF Obywatele i wybory – wyciąg z raportu Jak zwiększyć świadome zaangażowanie wyborcze obywateli Dawid Sześciło, Warszawa, czerwiec 2013

Informacja prasowa o raporcie [więcej]

Papierową wersję raportu można zamawiać bezpłatnie za pomocą FORMULARZA.

Badanie sondażowe na temat przyczyn absencji wyborczej

Czy na małe zainteresowanie obywateli udziałem w wyborach ma wpływ brak odpowiednich kandydatów i niska jakość programów? Omówienie badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej nt. przyczyn absencji wyborczej.

Badania w wersji PDF: Wyniki badań Obywatele i Wybory, Marta Żerkowska-Balas Aleksandra Kozaczuk, Warszawa, luty 2013

Komentarz do badań w wersji PDF: Uczestnictwo wyborcze a podaż w polskim systemie politycznym – komentarz do badań, dr Mikołaj Cześnik, Warszawa, luty 2013

Informacja prasowa o badaniu [więcej]

Projekt finansowany z dotacji Open Society Foundations i Trust for Civil Society in Central.