Pomiń menu

Przedłużamy zapisy!

Przedłużamy zapisy!

Na wszystkich chętnych do działania w ramach akcji Masz Głos czekamy do 21 marca. Te kilka dodatkowych dni ułatwi zgłoszenie się organizacjom społecznym i grupom nieformalnym, które dziś są bardzo zaangażowane w pomoc uchodźczyniom i uchodźcom.

Link do formularza rejestracyjnego.

W tej chwili szczególnie czekamy na zgłoszenia z województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego. Za wszystkie już nadesłane formularze dziękujemy. Wkrótce z chętnymi do działania w ramach naszego projektu telefonicznie skontaktują się koordynatorzy regionalni.

Gotowi na nowe zadanie

Przed nami wszystkimi bardzo szczególna edycja akcji Masz Głos. Pojawią się nowe wyzwania w związku z potrzebami nowych mieszkańców w gminach. Uchodźcy potrzebują nie tylko jedzenia i dachu nad głową. Już dziś widzimy, że w miejscowościach, do których docierają, ważne jest jak najszybsze włączenie ich w życie wspólnoty, zadbanie o potrzeby, edukację dzieci, integrację, udzielanie pomocy sąsiedzkiej. Dlatego w akcji Masz Głos chętnie wesprzemy wszystkie inicjatywy, które będą ważne dla sprawnego funkcjonowaniach lokalnych społeczności, np.: tworzenie miejsc do spędzania czasu wolnego dla młodzieży, organizowanie aktywności dla seniorów, dbanie o dostępność przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami, aktywizacja kobiet, świetlice gminne, ekologia i klimat, dziedzictwo kulturowe i przemysłowe.

Dotąd uczestnicy akcji masz Głos zajmowali się m.in. poprawą sytuacji migrantów – Fundacja Zustricz rozpoczęła współpracę z Urzędem Miasta Krakowa, by wypracować sposoby pomocy migrantom i migrantkom z Ukrainy, podejmowali działania zapobiegające wykluczeniu transportowemu – Sołectwo Radomyśl na Pomorzu niedawno wywalczyło przywrócenie połączeń autobusowych, które zostały zlikwidowane w czasie pandemii, albo pomagali potrzebującym – Stowarzyszenie Klucz do Rozwoju z Opolszczyzny uruchomiło punkt wymiany jedzenia i książek w Kluczborku. Zobacz działania uczestników.

We współpracy siła

Podstawową zasadą działania w akcji Masz Głos jest animowanie dialogu i współpracy mieszkańców z władzami lokalnymi.

„W akcji Masz Głos zachęcamy społeczników do dialogu i współpracy z władzami. Oczywiście, ta współpraca nie zawsze jest łatwa, ale warto próbować, bo to najlepsza droga do tego, aby mieszkańcy mieli wpływ na to, co dzieje się w ich gminach nie tylko podczas wyborów. Władze przekonujemy, że warto zaufać wiedzy mieszkańców, warto traktować ich po partnersku” – mówi Joanna Załuska, dyrektorka akcji Masz Głos Fundacji Batorego.

Akcja Masz Głos wspiera uczestników w budowaniu współpracy i tworzeniu wspólnoty. 96% z nich uważa, że w projekcie nauczyli się skutecznej współpracy z lokalnymi partnerami, 63% potwierdza, że wpłynęło na lokalne władze i dostało wsparcie finansowe, lokalowe, promocyjne, 76% załatwiło sprawę dla swojej społeczności, a 85% udało się włączyć do swoich działań nowe grupy mieszkańców, które wcześniej nie angażowały się w życie lokalne.

Jak pomagamy w akcji Masz Głos

Organizacje lub grupy, które zgłoszą się do projektu i zostaną przyjęte, dostaną wsparcie ekspertów i ekspertek zajmujących się m.in. aktywnością obywatelską i tematyką samorządową. Doradzą oni, jak przygotować plan działania, określić cel, dopasować sposoby działania do danej społeczności. W kontekście współpracy z władzami samorządowymi podpowiedzą, kiedy warto sięgnąć po inicjatywę lokalną, a kiedy po inicjatywę uchwałodawczą. W edycji 2022 grono ekspertów akcji Masz Głos tworzą przedstawiciele doświadczonych organizacji: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje. Eksperci i ekspertki będą pracować z grupami biorącymi udział w akcji w zespołach regionalnych, ale też – jeśli zajdzie potrzeba – indywidualnie. Porad udzielają także doświadczeni eksperci-praktycy akcji Masz Głos, specjalizujący się m.in. w budowaniu współpracy wspólnot lokalnych, dostępności komunikacji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, rewitalizacją zabytków, dbaniem o zieleń miejską i sprawy klimatu.

„Akcja Masz Głos zapewnia wsparcie merytoryczne i życzliwość, co okazuje się bardzo ważne w trudnej sytuacji” – mówi Wiolka Piwowarska z Fundacji PasjoDzielnia z województwa świętokrzyskiego.

Dlaczego warto

„W akcji Masz Głos dowiadujesz się, że możesz znacznie więcej niż ci się wydawało i że czasami małe działania znaczą więcej dla otoczenia niż duże, odgórnie zarządzane zmiany” – mówi Krystyna Adamenko z Fundacji Pięknolesie, finalistka nagrody Super Samorząd przyznawanej pod koniec każdej edycji akcji Masz Głos dla najskuteczniej współpracujących wspólnot mieszkańców i władz samorządowych.

Co zrobić, żeby wziąć udział w akcji

Przedstawicieli i przedstawicielki organizacji społecznych i grup zainteresowanych udziałem w akcji Masz Głos zapraszamy do wypełnienia do 21 marca formularza zgłoszeniowego. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu przez 10 miesięcy będą mogli korzystać z całkowicie bezpłatnego wsparcia, porad prawnych, szkoleń, a także wymieniać doświadczenia z osobami działającymi społecznie z całej Polski.

Zobacz, co jeszcze daje udział w akcji Masz Głos.