Pomiń menu

Laureaci nagrody Super Samorząd 2021

Nagroda jest przyznawana od roku 2011. Laureatami zostają lokalne duety: organizacje społeczne lub grupy nieformalne i władze samorządowe ich miejscowości, gmin, jeśli zrealizowały oddolną inicjatywę we współpracy.

Nagroda jest wyrazem uznania dla partnerstwa. Liczy się w niej to, w jaki sposób władze odpowiedziały na potrzeby grupy mieszkańców, która zgłosiła się do nich, i jak mieszkańcom udało się zaangażować władze w swoje działania. Chodzi o to, czy obydwa środowiska przełamały stereotyp „osobnego” funkcjonowania mieszkańców i władz, bo samorząd tworzą tak naprawdę wtedy, gdy działają razem. Efektem nagradzanego działania powinno być rozwiązanie lokalnego problemu, pogłębienie relacji między władzą samorządową a mieszkańcami.

Jurorami nagrody Super Samorząd 2021 byli: Kasia Adamik, Edwin Bendyk, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Jerzy Stępień, Bartosz Węglarczyk. Wybrali 7 laureatów spośród 15 nominowanych z grona 314 uczestników tej edycji akcji Masz Głos.